lunch
31 07 2011
admin
0
تقسیم بندی آبخوان های آبرفتی در ایران

شور ايران يكي از كهن‌‌ترين كشورهاي جهان است كه با تكنيك‌ خاص حفر قنات‌ آب مورد نياز خود براي توسعه را از منابع آبهاي زيرزميني تامين نموده است

ادامه مطلب