سوابق خدمتی در بخش های خصوصی

سوابق خدمتی در بخش های خصوصی (مهندسین مشاور، شرکت های حفاری، موسسات خارجی) 1366 1393

1-  بررسی آب های زیرزمینی در رسوبات آبرفتی

1-1-    همکاری با مهندسین مشاور آبفن

-         مطالعات آبهای زیرزمینی دشت های کهیر ، زرآباد و پیر سهراب بلوچستان به جهت بررسی اثرات احداث سدهای بالادست دشت های فوق

-         مطالعات آبهای زیرزمینی دشت سیلاخور بروجرد به منظور توسعه بهره برداری از آب های زیرزمینی

-         مطالعات آبهای زیرزمینی دشتهای رفسنجان ، بردسیر ، زرند ، ماهان ، جیرفت ، شهداد ، گلبافت در رابطه با تامین آب شرب شهرها از طریق آب های زیرزمینی

-         مطالعات آبهای زیرزمینی دشت گرگان در رابطه با تامین آب شرب شهرها از طریق آب های زیرزمینی

-         مطالعات آبهای زیرزمینی دشت های قزوین و البرز در رابطه با احداث سدهای کینه ورس ، خررود، حاجی عرب رود

-         مطالعات آبهای زیرزمینی دشت ابهر در رابطه با تامین آب شرب شهرها و روستاها از طریق آب های زیرزمینی

-         مطالعات آبهای زیرزمینی ده پیر خرم آباد در رابطه با تامین آب کشاورزی از طریق مخازن آبرفتی و آهکی

-         آماربرداری از منابع و مصارف آبهای سطحی و زیرزمینی در حوزه های رودخانه شایور دالکی ، زهره ، مارون، بشار ، مندعلیا در سطح حدود 60 هزار کیلومتر مربع و تحلیل آین آمار از نظر کیفیت و کمیت بر بستر زمین شناسی

 

1-2-    همکاری با مهندسین مشاور یکم

-         تامین آب طرح زیتون از طریق آب های زیرزمینی در منطقه طارم

-         طرح احیای تالاب انزلی بر اساس مطالعات آب های زیرزمینی

-         طرح پائین انداختن سطح آب زیرزمینی حاشیه شمالی دشت قزوین با توجه به طرح انتقال آب طالقان

-         طرح جلوگیری از شوری منابع آب در حوزه رودخانه های شاپور دالکی و علل شوری چشمه های آهکی مانند مالیچه شیخ

 

1-3- همکاری با مهندسین مشاور تهران سحاب

-         بررسی آبهای زیرزمینی دشت گنبد کاوس در رابطه با تامین آب شرب شهرها و احداث چاه های فلمن

-         مطالعه آبهای زیرزمینی رامسر در رابطه با تامین آب شرب شهرها

-         مطالعه آبهای زیرزمینی دشت ایرانشهر در رابطه با احداث سد سارادان به منظور تغذیه مصنوعی آبخوان منطقه

-         طرح تامین آب شهرهای ایوان، سرابله و دره شهر در استان ایلام از طریق آهک ها و آبرفت ها

 

1-4-    همکاری با مهندسین مشاور آبران

-         بررسی آبهای زیرزمینی دشت قزوین به جهت تامین آب شرب و صنعت شهرها و روستاهای استان قزوین

-         طرح اکتشاف منابع آب های زیرزمینی در مراتع کویری استان سمنان در منطقه زردابیه شاهرود

-         بررسی آبهای زیرزمینی دشت شهریار در رابطه با تامین آب شرب شهرهای جنوب غرب تهران

-         مطالعات مکان یابی و خدمات مهندسی حوزه آبفای شرق استان تهران به منظور تامین آب شرب شهرهای فیروزکوه، دماوند، رودهن، بومهن و پردیس

-         مطالعات امکان سنجی تامین آب شرب شهرها و مجتمع های آبرسانی استان زنجان از طریق آب های زیرزمینی

 

1-5- همکاری با مهندسین مشاور طوس آب

-         مطالعات آب های زیرزمینی دشت های بهشهر و نکا به منظور تامین آب شرب شهرها

-         مطالعات آبهای زیرزمینی دشت تنکابن در رابطه با تامین آب شرب شهرها

-         مطالعات آبهای زیرزمینی منطقه بجنورد در رابطه با تامین آب شرب شهرها

-         مطالعات آبهای زیرزمینی سد باطله مس سنگون در رابطه با آلودگی عناصر معدنی در آبهای زیرزمینی

-         مطالعات آب های زیرزمینی دشت بجنورد و خوسف در رابطه با تامین آب شرب و صنعت شهر صنعتی

-         مطالعات آب های زیرزمینی جزیره قشم

 

1-6- همکاری با مهندسین مشاور آبخوان

-         مطالعات نیمه تفصیلی آبهای زیرزمینی دشت قزوین

-         آماربرداری از منابع و مصارف آبهای سطحی و زیرزمینی در سطح استان قزون با حدود 42000 منبع آبی و تحلیل این آمار از نظر کیفیت و کمیت بر بستر زمین شناسی

-         همکاری در تهیه مدل آبهای زیرزمینی دشت قزوین

-         مطالعه آبهای زیرزمینی دشت ابهر در رابطه با احداث سد و تهیه مدل آبهای زیرزمینی

 

1-7- همکاری با مهندسین مشاور نشتاک

-         مطالعات طرح جامع منابع آب و خاک حوزه آبریز قزل اوزن

-         مطالعات طرح جامع منابع آب و خاک استان گیلان

 

1-8- مطالعات ویژه چاههای فلمن با همکاری شرکت فلمن ایران و جاوید بتون

-         مطالعه و اجرای حفر چاه فلمن در بستر رودخانه گاماسیاب در بیستون کرمانشاه به منظور تامین آب نیروگاه بیستون

-         مطالعه و اجرای حفر چاه فلمن در بستر رودخانه کارون در شوشتر به منظور تامین آب شرب شوشتر و اهواز

-         مطالعه و اجرای حفر چاه فلمن در بستر رودخانه سفیدرود در سنگر رشت به منظور تامین آب شرب شهر صنعتی رشت

-         مطالعه و اجرای حفر چاه فلمن در بستر رودخانه سفیدرود در کیسم رشت به منظور تامین آب شرب روستایی

-         مطالعه و اجرای حفر چاه فلمن در بستر رودخانه دوغ کلاله به منظور تامین آب شرب شهر گنبد کاووس

-         مطالعه و اجرای حفر چاه شبه فلمن در بستر رودخانه کرج جهت آب شرب کرج

-         مطالعه و اجرای حفر چاه شبه فلمن در بستر رودخانه جاجرود جهت تامین آب شرب شهر پردیس

 

1-9- همکاری با مهندسین مشاور مارون

-         مطالعات تعادل بخشی آبهای زیرزمینی دشت های ابهر و زنجان

 

2-  بررسی آب های زیرزمینی در سازندهای سخت

-         بررسی آهک های البرز شرقی در منطقه گرگان با همکاری مهندسین مشاور آبفن

-         بررسی آهک های البرز شرقی در منطقه بهشهر و نکا با همکاری مهندسین مشاور طوس آب

-         بررسی آهک های کپه داغ در منطقه بجنورد و شیروان با همکاری مهندسین مشاور طوس آب

-         بررسی آهک های البرز شرقی در منطقه دماوند با همکاری مهندسین مشاور آبران

-         بررسی آهک های آسماری در منطقه ایوان، دره شهر و سرابله با همکاری مهندسین مشاور تهران سحاب

-         بررسی آهک های آسماری جهرم در منطقه کازرون برازجان با همکاری مهندسین مشاور یکم

-         بررسی سازندهای سخت شمال تهران در پروژه توسعه بهره برداری سازمان آب تهران